Kvarteret Rimfrosten, Lund
Renovering av garage
Avdelning: 
Betong
Årtal: 
2015
Beställare: 
LKF
Entreprenadsumma: 
3,7 MSEK