Kvarteret Hagstorp
Nybyggnation av ett LSS-boende som inkluderar sanering, grundläggning, VA och markarbeten.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2012
Beställare: 
Byggmästar´n i Skåne
Entreprenadsumma: 
2,1 MSEK