Kvarteret Hälsingland, Malmö
Ombyggnad av p-plats, markarbete och sanering av förorenade jordmassor ska utföras på Trelleborgsvägen i Malmö.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2013
Beställare: 
Fastighets AB Briggen Hälsingland
Entreprenadsumma: 
1,3 MSEK