Kvarteret Ask i Helsingborg
Grundläggning, färdigställande av markytor och finplanering för hus. På kvarteret Ask i Helsingborg utförde BCA under 2010 grundläggning och färdigställande av markytorna för ett hyreshus. Projektet var ett partneringprojekt tillsammans med Ikano gällande 132 lägenheter och ett garage för 110 bilar.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2010
Beställare: 
Partnering med Ikano Bostadsproduktion AB
Entreprenadsumma: 
4,6 MSEK