Kvalitet och miljö

Det krävs ett stort engagemang av många olika aktörer för att vi i samhället ska nå en miljömässig hållbarhet.

Det är viktigt att vi alla tar ansvar och bidrar med det arbete vi kan för att minska den negativa miljöpåverkan och därigenom skapa en god miljö.

På BCA försöker vi skapa nära relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter så att vi kan försäkra oss om att vi följer lagar och förordningar inom miljöområdet. BCAs ledningssystem uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001 (International Standard Organisation) för att försäkra oss om att vårt arbete är säkert, pålitligt och av god kvalitet.

När vi utför såväl utförandeentreprenader som totalentreprenader innebär dessa projekt i många fall bestående påverkan på vår miljö. Graden av miljöpåverkan kan bero på innehållet i projektet men också på vilket sätt BCA väljer att utföra arbetet.

Många av BCAs entreprenader innebär i sig en positiv påverkan på miljön, exempelvis när vi genomför infrastrukturförbättringar vilka medför ett bättre nyttjande av infrastrukturen.

För att minska den negativa miljöpåverkan under utförandet av våra entreprenader försöker vi genom ett väl implementerat ledningssystem, som vi ständigt arbetar med att förbättra, och samråd med våra beställare och underleverantörer se över alla steg under genomförandet av entreprenaden. Vi arbetar kontinuerligt med att försöka nyttja våra resurser på ett effektivt och hållbart sätt.