Kontaktledning och signalarbete, Kattarp – Ödåkra
Ombyggnad av kontaktledning (körström till tågen) och ombyggnad av signalanläggning (styrsystem för tågen).
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2009
Beställare: 
Banverket
Entreprenadsumma: 
7,5 MSEK