Klagshamns hamn, Malmö
Renovering och ombyggnad av kaj ska utföras i Kagshamn. Arbetet innefattar bland annat byggnation av spontad kaj och stenbeläggning av strandlinje. Klagshamns hamn ligger i ett naturskyddsområde mellan Limhamn och Falsterbokanalen och är mycket poplärt med sin unika miljö. I september månad påbörjade BCA totalentreprenaden innefattande renovering och ombyggnad av kaj, på uppdrag av Malmö Stad. Ny glasis läggs längs strandlinjen där både små och stora stenar läggs från botten på 3-5 meters djup upp till befintlig marknivå. Byggnationen av spontad kaj innefattar 10 meter långa stålspont på en sträcka av 105 meter som sedan pågjutes, för att båtar ska kunna lägga till. Gjutningen görs 1 meter under vattenytan upp till 2,5 meter över ytan. Spontning slås fast i kalkberget som ligger på nivå -7 meter och stabiliseras med hjälp av 72 st stag. 6 kranuppställningsplattor, som är grundlagda på 4 st stålpålar vardera, ska också anläggas längs kajen. Slutligen ska en yta på ca 1500 kvm avgrusas med lutning från kaj mot brunnar som avvattnar ytan.
Avdelning: 
Betong
Årtal: 
2013
Beställare: 
Malmö stad
Entreprenadsumma: 
15,7 MSEK