Kanalisationsarbeten Förslöv-Ängelholm
Kabelschakt, kabelplöjning och läggning av kabelrör.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2009
Beställare: 
Strukton Rail
Entreprenadsumma: 
1,1 MSEK