Järnvägsbro över Kannickån
Ommålning av järnvägsbro.
Avdelning: 
Betong
Årtal: 
2015
Beställare: 
Trafikverket
Entreprenadsumma: 
1,9 MSEK