Järnvägsavdelningen

BCA har tjugo års erfarenhet av järnvägsarbeten och detta gör att vi obehindrat kan arbeta i befintlig järnvägsmiljö med såväl spårväxelbyten och slipersbyten som med signalarbeten och kontaktledningsarbeten.

Järnvägsarbeten kräver noggrann logistik, hög teknisk kompetens och ett gediget säkerhetstänkande. Järnvägsnätet i södra Sverige fortsätter kontinuerligt att byggas ut och rustas upp och BCA medverkar i flera intressanta projekt.

VI TAR ANSVAR

Vi är produktionseffektiva, gör jobbet på kortast möjliga tid för att minimera störningarna i tågtrafiken. På BCA har vi de specialmaskiner som behövs och personalen fortbildas regelbundet. Företagets platschefer har behörighet att utbilda våra underentreprenörer i råd och skyddsanvisning för arbeten i järnvägsmiljö.