Intagsledning Vomb
Läggning av ny intagsledning i Vomb. Vombsjön har man under hösten 2011 lagt en ny intagsledning till en pumpstation för dricksvatten. Ledningen producerades på plats, hade en diameter på en och en halv meter samt en längd i ett stycke på 240 meter.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2011
Beställare: 
Sydvatten AB
Entreprenadsumma: 
12,7 MSEK