Hamnbanan i Göteborg
På Hamnbanan i Göteborg utförde BCA 2003-04 elektrifiering och sättning av kontaktledningsfundament.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2003
Beställare: 
Banverket, Västra banregionen