Höjeåbron, Lomma
Renovering av bro, innefattande utbyte av beläggning, tätskikt, väg- och broräcke samt ny belysning till broräcke. Justering av beläggning utanför bro och rivning av betongväg samt återställning ska också utföras. Bro 12-102-1 över Höjeån byggdes 1936 och ligger mellan Lomma och Bjärred. Då bron inte renoverats sedan 1985 påbörjade BCA renoveringsarbetet i april precis efter påsk, på uppdrag av Lomma kommun. Arbetet innebar rivning av befintlig asfaltsbeläggning, därefter läggning av nytt tätskikt, byte av beläggning och asfaltarbeten. Det sattes också nya väg- och broräcken med infälld belysning. Klottersanering under bron har också genomförts. Konerna vid sidan av bron har demonterats för att sedan återmonteras efter bortrensning av stubbar och rötter i slänten. I anslutning till bron har en betongväg rivits och därefter utfördes återställning med tillhörande asfaltarbeten. Allt har gått enligt tidplan och BCA slutförde projektet en vecka innan avsatt tid, i maj månad, då Lomma kommun önskade bron färdigställd till "Lomma dagarna 2013".
Avdelning: 
Betong
Årtal: 
2013
Beställare: 
Lomma kommun, Tekniska förvaltningen
Entreprenadsumma: 
2,4 milj.kr