Hässleholms station
Ban-, mark-, och kanalisationsarbeten.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2010
Beställare: 
Banverket
Entreprenadsumma: 
7,6 MSEK