Gyllins trädgård i Husie
Schakt, läggning av rör, rörsvetsning, återfyllning och återställning av 1.300 meter fjärrvärmekulvert.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2010
Beställare: 
E-ON
Entreprenadsumma: 
1,8 MSEK