Genarpsgatan i Malmö
VA-arbeten. På Genarpsgatan i Malmö har BCA under våren 2011 utfört VA-arbeten i stadsmiljö samt gatuarbeten.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2011
Beställare: 
VA-Syd AB
Entreprenadsumma: 
3,9 MSEK