GC-väg Torftanäs, Malmö
Nyanläggning av gång- och cykelväg längs Toftanäsvägen ska utföras. På uppdrag av Malmö Stad bygger BCA en ny gång- och cykelväg som sträcker sig 1 400 meter mellan Ventilgatan och Vassvägen längs Toftanäsvägen i Malmö. Projektet innefattar även upprättande av två busshållsplatser längs Toftanäsvägen. Belysning och gångväg ska också byggas vid hundrasplatsen och slutligen ska Cylindergatan färdigställas med asfaltarbeten och trottoar. Projektet ingår i Malmö Stads cykelprogram där målet är att stärka stadens position som erkänd cykelstad, både nationellt och internationellt. Syftet är också att cykelprogrammet ska bidra till att uppfylla Malmö Stads miljömål om omställning av transporter och resvanor, en renare och tystare stad samt en god vistelsemiljö för alla i Malmö.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2013
Beställare: 
Malmö Stad Gatukontoret
Entreprenadsumma: 
4,9 MSEK