Göteborg Central, byte av signalställverk
På Göteborgs Central ska BCA genomföra ett omfattande mark- och kanalisationsarbete. En ny plattform ska byggas på Göteborgs centralstation mellan spår 15 och 16 inklusive ett nytt plattformstak.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2012
Beställare: 
Goodtech Projects and Services AB
Entreprenadsumma: 
40 MSEK