Flygstaden Eslöv
Nybyggnad av vägar, VA-anläggning, grönytor och en bro. I Eslöv har planerna förverkligats på att göra en handelsplats vid Flygstaden och Källeberg Södra. BCA har varit totalentreprenör för det arbete som ska underlätta trafiken framför köpcentret med nybyggnad av vägar, VA-anläggning, grönytor och en lansering av en cykelbro.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2011
Beställare: 
Eslövs kommun
Entreprenadsumma: 
13 MSEK