Fastighetskontoret, Malmö Stad
Urgrävning av massor och fyllning med nya massor.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2012
Beställare: 
Beroll Bygg
Entreprenadsumma: 
4 MSEK