Eslöv Spårväxelbyte 473 och 474
Mark, spår, växelbyte, El, kontaktledning och signalarbeten. På Eslövs Station utförde BCA i augusti 2011 ett spårväxelbyte samt ett slipersbyte i anslutning till platsen där växlarna byttes ut. En revidering gjordes av en befintlig växel med nytt korsningsparti och alla ingående spår neutraliserades. Man har även utfört justering av kontaktledning, signalarbeten, grundläggning samt placerat och kopplat in en ny nätstation. Slutligen har man även utfört markarbeten och tilläggsarbeten.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2011
Beställare: 
Trafikverket
Entreprenadsumma: 
8,7 MSEK