Elefanten
Omläggning av tät- och ytskikt på gårdsbjälklag ska utföras på Södra Förstadsgatan 22/S, Långgatan 25 i Malmö.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2012
Beställare: 
DAB
Entreprenadsumma: 
0,7 MSEK