Eksholm Sturup
Nyanläggning av överföringsledning. I början av september 2012 påbörjade BCA arbetet med att lägga en vattenledning av dimension 400 mm mellan Eksholm och Sturup. I dagsläget arbetar cirka 20 personer med vatten-ledningen, vilken ska försörja Skurups kommun med vatten från VOMB sjön. En kammare ska också byggas vid Sturup.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2012
Beställare: 
Sydvatten AB
Entreprenadsumma: 
16,3 MSEK