Einar Willumsen
El- VA-arbeten samt anläggning av parkeringsytor.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2011
Beställare: 
Beroll Bygg AB
Entreprenadsumma: 
1,8 MSEK