DEF Slipersbyte UH-område Öst 2015
Utförande: Entreprenaden omfattar byte av ca 15100 betongslipers som omfattas av DEF-slipers problematik. Spårriktning och justering av makadamprofilen utförs på berörd sträcka innan avslutat skift. Viss makadamkomplettering utförs vid behov. Genomförs på 21 bandelar. Betongsliprarna är tillverkade hos A-Betong i Vislanda och tillhandahålls av Trafikverket.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2015
Beställare: 
Trafikverket
Entreprenadsumma: 
38 MSEK