DEF-slipersbyte distrikt Öst/Stockholm
Entreprenaden omfattar slipersbyte inom distrikt Öst. Signal- och jordningsarbeten, spårriktning samt makadamkompletteringar ska också utföras. På grund av rådande slitage och skick på betongslipers har BCA fått i uppdrag av Trafikverket att utföra slipersbytet i distrikt Öst/Stockholm. Grundkontraktet innefattade byte av 6400 betongslipers men då Trafikverket valde att lösa ut optionen i oktober, uppgår det totala slipersbytet till 8400. I samband med slipersbytet byts även 33 600 isolatorer och cirka 3000 pandrolklämmor ut, och för att säkerställa spårläget görs även spårriktning. Slutligen utförs också makadamkompletteringar kring spåren samt signal- och jordningsarbeten. BCA påbörjade utförandeentreprenaden i mitten av augusti 2013 och projektet planeras kunna färdigställas i februari 2014.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2013
Beställare: 
Trafikverket Investering Distrikt Öst/Stockholm
Entreprenadsumma: 
18,8 MSEK