Danska Parken, Lund
Markarbete för exploateringsområde för nybyggnation av radhus. Projektet innefattar även VA, vägar, belysning och grönytor. Bostadsrättområdet Danska Parken genomförs i tre etapper där totalt 34 boende ska upprättas i Nöbbelöv, Lund. I oktober månad 2013 påbörjade BCA etapp ett och två, som körs samtidigt, där 19 radhus byggs under samma tidsperiod. Den tredje och sista etappen påbörjas i april månad 2014 där resterande 15 boenden byggs. Alla boenden är handikappsanpassade. Arbetet innefattar fällning av träd, VA-arbete, el, fjärrvärme och grundläggning av hus. I projektet ingår även färdigställande av lokalgator och finplanering som plattläggning, växter och planteringar, belysning samt uppförande av lekplatser för en trivsam miljö. Projektet beräknas vara färdigställt i mars månad 2015.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2013
Beställare: 
Midroc
Entreprenadsumma: 
5,4 MSEK