Danska Parken etapp 3, Lund
I Lund ska nya bostäder byggas och projektet innefattar grundläggning, VA-arbete, fördröjningsmagasin, gång- och cykelvägar samt finplanering av tomter.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2014
Beställare: 
Midroc
Entreprenadsumma: 
1,8 MSEK