Centrumtorget i Lomma
Ytarbeten på Lomma Torg samt entréer till nytt affärs- och bostadshus.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2009
Beställare: 
Midroc Projects
Entreprenadsumma: 
1,3 MSEK