Bullerskärm Hyllie
En bullerskärm i Hyllie ska upprättas och markarbeten ska utföras. Projektet påbörjades i november 2012 då BCA satte nya brunnar, som kopplades samman med de redan befintliga, för att leda dagvatten. Därefter schaktades 2 500 kubik lera till platsen för att packa upp och få vallen, som bullerplanket skulle monteras på, i nivå med vägen för bästa möjliga bullerskydd. GreeNest Form AB, som är expert på infrastrukturbuller och som varit underentreprenör till BCA, har producerat och monterat skärmen. Stora delar av bullerskärmen är tillverkad i trä med olika isoleringsmaterial men det finns även en 70 meter lång sträcka av plexiglas för utseendets skull. Dessa delar har sedan monterats ihop med en mindre och sedan tidigare redan befintlig och äldre del.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2012
Beställare: 
Malmö Stad Gatukontoret
Entreprenadsumma: 
3,8 MSEK