Brobyte över Kävlingeån
Rivning av två befintliga stålbroar varav den ena används som järnvägsbro samt nyproduktion av en samverkansbro för järnvägstrafik över Kävlingeån, på Lommabanan söder om Kävlinge. Projektet är en totalentreprenad med mycket kort projekteringstid och byggtid.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2015
Beställare: 
Trafikverket
Entreprenadsumma: 
6,8 MSEK