Bjeredsparken
Grundläggning, färdigställande av markytor och finplanering för hus.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2010
Beställare: 
Partnering med NCC
Entreprenadsumma: 
5,5 MSEK