Biotron Alnarp
Grundläggning av forskningsbyggnad, yttre VA och fjärrvärme. Nyanläggning av stenbeläggningar, asfaltsytor och grusgångar samt planteringar av växter.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2015
Beställare: 
Thage
Entreprenadsumma: 
3 MSEK