Banbroar, Skåne
Projekten innefattar reparation och brounderhåll i Skåne. I Hässleholms kommun ska reparation av betongskador utföras och i Lunds kommun ska läggning av nytt tätskikt och ny beläggning utföras.
Avdelning: 
Betong
Årtal: 
2013
Beställare: 
Trafikverket
Entreprenadsumma: 
1,6 MSEK