Bananslutning Lund
Utförande av bananslutningar från ny omformarstation i Lund till anläggningsdelar vid järnväg. Kanalisationsarbeten samt el och tele-arbeten. Bandel 912, km 600-605. Två km söder om Lund till 0,5 km norr om Lund.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2016
Beställare: 
Trafikverket
Entreprenadsumma: 
18,9 MSEK