Anläggningsavdelningen

På anläggningsavdelningen utför vi såväl totalentreprenader som utförandeentreprenader och är duktiga på att planera, organisera, leda och genomföra projekt. Här möter du drivna medarbetare som alltid strävar efter att göra våra kunder nöjda.

Anläggningsavdelningen genomför de flesta typer av markarbeten. Vi utför bland annat schaktarbeten, VA-arbeten, FV-arbeten, vägbyggnation, grundläggningar, platt- och stenarbeten samt bullerskyddsåtgärder.
På markavdelningarna har vi många kunniga medarbetare som alltid gör sitt yttersta för att göra våra kunder så nöjda som möjligt. Markavdelningarna har funnits i BCA sedan starten 1983 och har sedan dess kontinuerligt utvecklats och vuxit. På BCA är vi är stolta över det arbete vi utför och den kvalitet vi levererar i våra projekt.

Några av våra senaste projekt på markavdelningen har innefattat VA-arbeten i befintlig miljö där även beläggnings- och stenarbeten utförts, se Genarpsgatan i Malmö och Kyrkogatan i Skurup.

Vi har också utfört diverse sten- och plattarbeten, konstgräsplaner och multiarenor. BCA har exempelvis gjort en omfattande ombyggnation av skolgården på Lerbäcksskolan i Lund.
Andra intressanta projekt är en ny intagsledning, dimension 1400, som lagts från Vombsjön till Vombverket och ett nytt glykolhanteringssystem som byggts på Malmö Airport Sturup. BCA har även utfört ett stort VA-arbete där en överföringsledning mellan Eksholm och Sturup lagts, vilken ska försörja Skurups kommun med vatten från Vomsjön.
Inom bostadsbyggandet är vi involverade i utbyggnad av området bakom Kung Oscars bro i Lund där vi utfört schakter, grundläggning, VA-arbeten samt ytarbeten och terassbjälklag. Dessutom är vi även engagerade i färdigställandet av Lomma Centrum.

Bullerskyddsåtgärder är också något vi har god kompens inom och vi har bland annat utfört arbeten längs Inre Ringvägen i Malmö.

Vår styrka

Vi utför total-, utförande- och underentreprenader med hög kompetens och stor erfarenhet där vi alltid strävar efter att ha korta beslutsvägar, vilket också medför att vi arbetar flexibelt.

Vår lokala närvaro gör att vi har möjlighet att arbeta nära våra kunder. Målsättningen är alltid att våra medarbetare ska bemöta våra kunder professionellt och engagerat. Under arbetets gång sköter vi den dokumentation som behövs och vi ansvarar för att projektet genomförs med rätt kvalitet.