Anemonen, Dalby
På Skolgatan i Dalby ska ett nytt bostadsområde, vid namn Anemonen, upprättas. Projektet innefattar projektering, VA-arbete, gator och finplanering.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2014
Beställare: 
Midroc Project Management AB
Entreprenadsumma: 
4,4 MSEK