Örby Vattenverk, Helsingborg
Omläggning och nyanläggning av tryckledningar, inklusive tillhörande anordningar för dricksvatten. På uppdrag av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) utförs omläggning och nyläggning av tryckvattenledningar på Örby Vattenverk utanför Helsingborg. Gamla vattenledningar byts ut och nya rörstöd gjuts av betong för att vattenledningarna ska kunna vila på dem. Örby Vattenverk förser hela Helsingborg och Höganäs med dricksvatten och då hantering av livsmedel sker är hygienen av stor betydelse. Samtliga inblandade parter har därmed fått genomgå en hygienutbildning.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2012
Beställare: 
NSVA AB
Entreprenadsumma: 
5,5 MSEK