Åtgärder mot personpåkörning i region öst
Uppsättning av stängsel fas 2.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2015
Beställare: 
Trafikverket
Entreprenadsumma: 
18 MSEK