Åstorp – Helsingborg
Sättning av kontaktledningsfundament, kabelgrävning och kanalisationsarbeten.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2011
Beställare: 
Infranord AB
Entreprenadsumma: 
10,6 MSEK