Åsa Station
Grundförstärkning av Åsa Station med KC-pelare längs Västkustbanan bandel 627, sträckan Lekarekulle-Frillesås, ska utföras. BCA har utfört grundförstärkning inför kommande nybyggnation av Åsa Station. Grundförstärkningen är utförd genom totalt 5000 m borrade kalkcementpelare. Utöver grundförstärkningen har BCA även genomfört dräneringsarbeten samt byggt upp överlast för ett lyckat resultat med kalkcementpelarna.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2012
Beställare: 
Trafikverket, Investering Väst
Entreprenadsumma: 
5 MSEK