Årstabron – Älvsjö E 9549 BEST etapp 2
Årstabron – Älvsjö E 9549 BEST etapp 2 Mark- och spårarbeten. I september 2011 deltog BCA med ansvar för mark/kanalisation och bana i ett uppdrag där en befintlig växelförbindelse demonterades och en ny skapades. Parallellt med detta demonterades även fyra växlar på Stockholm Södra station. Arbetet pågick under en totalavstängning av endast 55 timmar.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2011
Beställare: 
Goodtech Projects & Services AB
Entreprenadsumma: 
27,5 MSEK