Ättekulla, Helsingborg
I Ättekulla, Helsingborg har BCA utfört markarbeten till nytt mötesspår, grundvattensänkning, urgrävning av dåliga massor, VA, kanalisation, kabelrännor, sättning av kontaktlednings-fundament samt överbyggnad av ny järnvägsbank. Under vecka 33 lades två nya växlar in i det befintliga spåret och därefter byggdes det nya mötesspåret under sju veckors spåravstängning. Slutbesiktning av projektet beräknas till november 2012.
Avdelning: 
Järnväg
Årtal: 
2012
Beställare: 
Trafikverket, Investering
Entreprenadsumma: 
10,9 MSEK