Ättekulla, etapp 1
Markarbeten.
Avdelning: 
Anläggning
Årtal: 
2010
Beställare: 
Trafikverket
Entreprenadsumma: 
6,9 MSEK